PROČ DOBRÝ MANAŽER DÁVÁ ORIENTACI?

Lepší než Tvůj šéf
#4

„...co se řeší?“

Leadership
Odpovědnost
Otevřenost

V roli nadřízeného můžete podřízené požádat, aby něco udělali, a oni to “možná” udělají. Když jim k tomu dodáte kontext a vysvětlíte smysl, zvýšíte tím výrazně pravděpodobnost, že se to opravdu stane. Existují ale ještě i jiné “boostery”, jak podpořit to, že se věci ve vaší firmě nebo týmu budou dít podle Vašich představ i “když se nedíváte”?

Jen 3 min. čtení a zase o něco lepší šéf.

Proč kontext?

Ve vedoucí pozici jste zodpovědní za plnění své časti strategie. Nejste na to ale přece sami. Máte kolem sebe tým. Ten buď v souladu se strategií vymýšlí samostatně možná řešení, nebo někdy pracuje podle Vašich konkrétních zadání.

Kvalita zadání ať již pro brainstorming nebo pro konkrétní úkol bude mít vliv na výsledek.

Málokdy se ale podaří, aby se v průběhu zpracování úkolu, neobjevily otázky, které na začátku nemusely být patrné. Nabízí se, zeptat se Vás. V mnoha situacích je to správný postup. Chcete ale, aby za Vámi lidé chodili se vším? Vybudovat velkou firmu by se Vám takto nejspíš nepodařilo.

Co je z mého pohledu v rámci leadershipu jeden z nejefektivnějších postupů pro naplnění očekávání manažera a není z kategorie řízení?

Jak postupovat?

Pojďme zkusit citlivě využít váhu role nadřízeného. Říká se, že CEO, jako nejvýše postavený ve firmě, by měl mít názor na všechno. Ale proč, když to není přirozené jednání a mohlo by se zdát, že si člověk zadělá na zbytečné konflikty, které bude muset řešit? Běžně se přece také nevyjadřujete ke všemu, co vidíte.

Z pohledu leadershipu to ale svůj význam má. Předejde to spoustu pozdějších nedorozumění a tím i vydané energie v celé firmě.

A proč to funguje? Většině zaměstnanců není názor nadřízeného lhostejný. Některým jen z důvodu, že v rámci pracovního vztahu je výhodné vycházet svému šéfovi vstříc. Funguje to ale i tam, kde lidé svého nadřízeného respektují díky tomu, jaký je. Jeho názory mají v každém případě váhu a lidé jim proto věnují mimořádnou pozornost. A když je znají, usnadní jim to vlastní rozhodování. A o to nám přece jde.

A jak může vhodně nadřízený svůj názor demonstrovat? Například tím, že otevřeně říká, z čeho má radost a z čeho méně, čeho si všimnul a jak to vnímá. Důležité je, aby se soustředil na popis jednání. Soustředění se pouze na výsledky bývá častou chybou a s orientací moc nepomůže. Dokonce roli nadřízeného časem oslabí.

Prezentovat názory lze při jakékoliv interakci s ostatními, písemnou i ústní formou. Na poradách by například nikdy neměla zůstat výměna názorů otevřená. Stačí alespoň popsat Vaše pocity, např. že Vás to co vidíte mrzí, nebo naopak že tohle jednání, nápad nebo postup se Vám líbí.

Svými názory dáváte ostatním orientaci a oni je předávají dále do firmy. Dáváte tak do pohybu neviditelný systém, který podpoří dosažení Vaší strategie a cílů. Tento princip je také zcela v souladu s tvrzením, že kvalita leadershipu se pozná, když se nadřízený nedívá.

Co za výhody získáte?

Vyjádření názorů nadřízených na různých platformách jsou velmi důležitým nástrojem, který zvyšuje efektivitu celé firmy na cestě k naplnění její strategie.

Navíc podporuje rozvoj zaměstnanců k samostatnosti a odpovědnosti. Zaměstnanci pak cítí větší propojení s výsledky, protože více vnímají svůj osobní přínos.

Na otázku, jestli zaměstnanci mají ke své práci dostatek informací, jich potom mnohem větší množství odpoví že ano.

Navíc tím, že ostatní zažijí více Vašich autentických reakcí, podpoříte Vaše propojení s týmem.

Zjistil jsem, že mi ještě pomáhá...

V rámci svých pravidelných výstupů před týmem nebo firmou začněte prezentaci formulací “Udělalo mi radost...” a uveďte konkrétní příklady a popište stručně proč.

Podobně v druhé části navažte formulací “Mrzí mě...”.

Tyto situace jsou mimořádnou příležitostí dát všem zúčastněným orientaci a směr, jakým v dalším období postupovat a jakým ne.

A mimochodem jedná se také o oslavu úspěchů, na které se často zapomíná.

Chci vědět víc
Tak co na to říkáte? hodilo by s vám růst s takovými tipy pravidelně?
Připojte se k mému příběhu a získejte každý týden...
HINT
lepší než tvůj šéf
Pravidelné páteční tipy, které šetří manažerům spoustu energie.
Vybírám každý týden jedno zajímavé téma, které manažeři právě řeší.
Výhody pro Vás

Inspirujete se ze skutečných situací, které jiní manažeři právě řeší.

Po 3 minutách čtení budete každý týden o něco lepším šéfem.

Poznáte postupy, jež šetří energii a zaručují
klidný spánek.

Ostatní tipy
Děkuji Vám. Dokončete prosím přihlášení ve Vaší emailové schránce.
Něco se při přihlášení nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.