TO NEJLEPŠÍ Z JEŠTĚ MI DOBŘE POMÁHÁ (1-29)

Lepší než Tvůj šéf
#30

„...co se řeší?“

Leadership
Seberozvoj
Radost

V sekci “Ještě mi dobře pomáhá…”, se snažím zachytit to, co mi mimořádně dobře funguje a nejspíš nenajdete na běžných manažerských trénincích. Rozhodl jsem se dnes pro další destilaci a rekapitulaci. Již z takto vybraného jsem dnes vybral ty, které mají podle mě největší efekt, nebo na ně mám mimořádně pozitivní ohlasy. Když dočtete až nakonec, tak poslední tip doporučuji vyzkoušet úplně každému šéfovi.

Jen 3 min. čtení a zase o něco lepší šéf.

Výběr z výběru...

JAK DÁVAT ODMĚNU S NEJVĚTŠÍ NÁVRATNOSTÍ (#1)
Při celofiremních setkáních dávejte slovo i juniorním kolegům, kteří excelují ve své práci, a nechte je sdílet své úspěchy. Vedle důvěry, kterou jim takto demonstrujte, podpoříte i rozvoj jejich prezentačních schopností. Pochvala a uznání od vedení může být také klíčovým faktorem pro posílení jejich sebedůvěry a motivace k dalšímu osobnímu růstu.

PROČ DOBRÝ MANAŽER DÁVÁ ORIENTACI? (#4)
Otevřete svou manažerskou prezentaci slovy "Udělalo mi radost...", podpořte svá slova konkrétními příklady a krátce vysvětlete proč. Následně přejděte k druhé části s formulací "Mrzí mě...", abyste upřesnili i oblasti, které vyžadují pozornost. Tato strategie nejen že poskytuje rámec k oslavě úspěchů, ale také určuje jasný a vyvážený směr pro témata, které je nutné posunout.

JSOU NOVINKY V PRODUKTU PRO KAŽDÉHO? (#9)
Prezentace novinek je také klíčovým prvkem v budování vztahů se zákazníky. Kromě naučení týmu, jak a kdy prezentovat novinky, připomeňte při této příležitosti zákazníkům souvislost s naplňováním mise vaší firmy. Tento okamžik tedy není jen o informování o novinkách samotných, ale o vytváření vědomí, že vaši zákazníci jsou aktivními spoluúčastníky na vaší společné cestě k dosažení této mise.

JAK NEZAPOMÍNAT NA ZISK PŘI USPOKOJOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA? (#13)
Workshopy pod vedením finančního oddělení jsou efektivním nástrojem k lepšímu porozumění business modelu a ekonomickým dopadům v celé organizaci. Tato forma nejen posílí povědomí o fungování firmy, ale také zkvalitní vztahy mezi týmy. Při vyjednávání se zákazníky si pak více lidí troufne argumentovat, že spokojený zákazník a prosperující firma jdou ruku v ruce, což přispěje k oboustranně výhodným dohodám.

JAK SE ROZEJÍT, KDYŽ NECHCE DOBŘE PRACOVAT? (#20)
Manažeři se často bojí komplikovaných personálních procesů, a také se obávají, jak by jejich hodnocení vypadalo při vysoké fluktuaci v týmu. Mým tipem pro HR reporting je sledovat oba parametry - řízenou a celkovou fluktuaci. Tím, že se věnujete i řízené fluktuaci, posílíte signál, že je v pořádku se rozloučit s těmi, kteří nedosahují firemních standardů, a povzbudíte manažery k důslednému jednání.

JAK ZVÝŠIT ŠANCI, ŽE PRO VÁS DRUHÝ NĚCO UDĚLÁ? (#22)
Po získání požadovaného řešení vynechejte obvyklé nadšené výrazy chvály a raději poděkujte konkrétně tím, že vyzdvihnete, co vás zaujalo na provedení úlohy. Současně se zajímejte o překážky, které se objevily, jak se je podařilo překonat, a požádejte o sdílení nabytých zkušeností s ostatními. Díky zájmu, konkrétní zpětné vazbě a sdílením dosáhnete významného efektu na motivaci a růstu ostatních, a navíc s minimem vynaložené energie.

JAK DOBŘE ŘÍDIT POTENCIÁL DOVOLENÉ? (#23)
Jako šéf týmu neuvádějte nikdy svému šéfovi jako důvod nesplnění plánu období dovolených. To je za mě absolutní „NO GO“ a plýtvání jeho časem. To přece při svém plánování zohledňuje. Není žádným překvapením, že dovolené jsou v období dovolených. I Váš šéf má šéfa a tuto výmluvu prostě nemůže použít bez následků pro něj samotného dál.

JAK SE LÍDR CHLUBÍ SVOU PRACÍ? (#24)
Skuteční leadeři se při prezentaci své práce drží konkrétních faktů a nezanedbávají důležitý úkol vytvořit pro svůj tým kvalitní pracovní prostor. V korporátním prostředí je ovšem klíčové věnovat část energie i sebeprezentaci. Kromě shrnutí dosažených cílů a budoucích plánů s důrazem na rekurentní efekty doporučuji prezentaci své práce pojímat jako příležitost ke sdílení know-how, což má mnohem širší dopad než soutěžení mezi manažery.

JAK MANAŽER ZVYŠUJE (SVOU) ODOLNOST? (#25)
Když jako šéf dostanete několik srovnatelných návrhů, které mají podobné přínosy, náklady a rizika, zkuste nečekaně přesunout rozhodovací břemeno na jejich předkladatele s tím, že ho necháte vybrat to řešení, které mu přinese největší radost při práci. Tato zdánlivá drobnost má obrovský dopad na motivaci. Přesto se málokterý šéf k takovému přístupu odhodlá. Zkusíte to?

PROČ DISKUTOVAT I S CHARISMATICKÝM ŠÉFEM? (#26)
Silný a charismatický šéf by měl vnímat, že pro ostatní je jednání s ním zkouškou odolnosti. To platí dvojnásob v případech, kdy přináší odlišné názory. Dobrý šéf využije této situace k poskytnutí podpory a chápe, že dodání odvahy ostatním je jeho klíčovou rolí. Zaměřte jako šéf svou energii na vytvoření příjemné atmosféry při úvodu jednání, získáte větší otevřenost a kvalitnější informace pro vaše další rozhodování.

CO BY MĚL UDĚLAT ŠÉF CO NEJDŘÍVE? (#29)
Při převzetí týmu nezapomeňte identifikovat nepsané vůdce a ocenit jejich přínos. Osobní setkání, během kterého vyjádříte respekt za jejich roli, vytváří základy pro kvalitní komunikaci. Současně je ale důležité stanovit jasné hranice a očekávání, vysvětlit jim důležitost vzájemného respektu a spolupráce. Pokud se Vám podaří dobře navázat s nimi vztah hned na začátku, výrazně přispějete k budování vzájemné důvěry s celým týmem.

Vítězem je...

PROČ SE HODÍ, KDYŽ TÝM CHÁPE ŠÉFA? (#15)
Doporučuji zkusit následující. Když jsem vedl firmu, tak jsem každý pátek posílal e-mail všem zaměstnancům, kde jsem se s nimi podělil o to, co mě v daném týdnu potěšilo a co se povedlo. Tato praxe mi nejen přinášela radost tím, že jsem si v pracovním shonu sám více uvědomoval pozitiva, ale také mě překvapilo, že nejlepší manažeři začali aktivně přispívat návrhy na pozitivní zprávy. Tímto způsobem jsme společně objevovali a ocenili kvalitní práci ve firmě. Takže: Co potřebuje vědět Váš šéf v pátek, aby měl lepší víkend? Zkuste tedy tento týden takovou zprávou zlepšit víkend nejen jemu, ale i sobě díky reflexi na pozitiva tohoto týdne.

Chci vědět víc
Tak co na to říkáte? hodilo by s vám růst s takovými tipy pravidelně?
Připojte se k mému příběhu a získejte každý týden...
HINT
lepší než tvůj šéf
Pravidelné páteční tipy, které šetří manažerům spoustu energie.
Vybírám každý týden jedno zajímavé téma, které manažeři právě řeší.
Výhody pro Vás

Inspirujete se ze skutečných situací, které jiní manažeři právě řeší.

Po 3 minutách čtení budete každý týden o něco lepším šéfem.

Poznáte postupy, jež šetří energii a zaručují
klidný spánek.

Ostatní tipy
Děkuji Vám. Dokončete prosím přihlášení ve Vaší emailové schránce.
Něco se při přihlášení nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.