CO BY MĚL UDĚLAT ŠÉF CO NEJDŘÍVE (1)?

Lepší než Tvůj šéf
#29

„...co se řeší?“

Leadership
Odpovědnost
Efektivita

Existuje mnoho věcí, které když udělá šéf brzy, tak mu ušetří velké množství energie v budoucnu. Naopak propásnutí možnosti vyjasnit je hned od začátku s sebou přináší prakticky jistou investici velkého množství energie později. Pro některé z takových situací je dokonce ten správný okamžik na pouze začátku. A kdy na začátku? Například při uvedení do nové role nebo při převzetí týmu. Pojďme se na jedno takové téma podívat.

Jen 3 min. čtení a zase o něco lepší šéf.

Proč kontext?

Lidé chtějí být zapojeni. Vnímají téměř vždy velmi negativně, když s nimi šéf předem svá rozhodnutí neprodiskutuje a nezohlední jejich názory a potřeby. To vychází z lidské přirozenosti.

Probírat všechna svá rozhodnutí s celým týmem ale může být časově velmi náročné. Zapojit do nich tým je ale optimální cestou vždy. V životě každého manažera však existují okamžiky, kdy na to prostě nemá prostor, protože senapříklad nachází pod velkým časovým tlakem daným okolnostmi, nebo tlakem svého šéfa. Preventivně jako příprava na takové situace, které dříve nebo později jistě nastanou, se hodí následující.

Jak na to?

Doporučuji manažerům ideálně hned při svém uvedení do role v rámci nastavování si vzájemných očekávání vyjádřit týmu důvěru tím, že zdůrazníte, jak Vám záleží na jejich názoru a že si ho ceníte. Sdělte jim také, že s nimi budete probírat své strategie a že s nimi chcete diskutovat jejich názory. Prozvýšení pocitu spoluzodpovědnosti můžete doplnit, že jejich aktivní participaci na společném rozvoji týmu dokonce očekáváte.

Je ale také důležité všem vysvětlit Váš hlavní úkol, který vyplývá ze samotné definice Vaší role, a tou je zodpovědnost a s ní spojená nutnost činit konečná rozhodnutí. Finální rozhodnutí musí být na Vás a nikdo je za Vás udělat nemůže.

Poté, když si toto vyjasníte, je důležité ještě upozornit na následující. Je potřeba každého připravit na skutečnost, že jistě v budoucnu nastanou situace, kdy nebude mít prostor s nimi vše předem probrat a zapojit je jako obvykle. Požádejte je hned na začátku o porozumění, že v těchto situacích někdy rozhodnete podle svých zkušeností a přesvědčení. Sdělte jim, že to ale nic nemění na tom, že pro Vás jejich názor zůstává důležitý, avšak když to budou okolnosti vyžadovat, můžete upřednostnit takovýto zrychlený postup. Vaším cílem však nadále zůstává s nimi vše následně probrat a vyslechnout si jejich názor. Je dobré si ale také uvědomit, že v opravdu vypjatých situacích ani toto nemusí bezprostředně následovat a k diskusi může dojít až s časovým odstupem.

Důvodem celé předchozí komunikace je to, aby si každý uvědomil, že když takovéto situace nastanou a že když rozhodnete bez diskuse s ostatními, neznamená to hned, že Vás jejich názor nezajímá. Když oslovíte takovéto situace předem, lidé Vás později lépe pochopí a pravděpodobnost, že budou respektovat Vaše rozhodnutí bez návalu negativních emocí, se tím zvýší. A to je v prvních chvílích důležité pro udržení efektivity v týmu.

Vnímání toho, že Vám opravdu záleží na zapojení týmu, posílíte tím, že ještě nastavíte podmínky pro zpětnou vazbu. Pokud by někdy v budoucnu z jakéhokoliv důvodu Vaše zrychlené rozhodování v jejich očích mělo překročito mez, kterou považují za zdravou, požádejte je s pokorou, aby Vás na to upozornili. Vysvětlete, že Vám tak pomůžou hlídat hranici, abyste se „neztratili“ pod tlakem své role a že budete vděční, když Vás na to upozorní. A že se to manažerům stává, je zcela běžný jev. Každá nová role totiž nabízí mnoho nových příležitostí„přepálit to“ s tím, kolik si toho na sebe sami naložíte, je snadnější, než se může zdát. I tohle jim můžete povědět. Čím detailněji totiž každý v týmu chápe roli šéfa a výzvy s ní spojené, tím je celý tým silnější.

Co získáte?

Vysvětlení v takovém duchu lze učinit i kdykoliv v průběhu spolupráce s Vaším novým týmem, posouváním však zvyšujete pravděpodobnost, že popsaná situace nastane dříve. Proto pokud vše vysvětlíte předem, dáte lidem jasnou orientaci, jak si vysvětlovat Vaše jednání. Ušetříte tak velké množství energie jak své, tak týmu, až takové situace nastanou. Zabráníte tak pochybám o tom, co se to s Vámi děje, až rozhodnete bez diskuse s nimi jako obvykle, což se projeví pozitivně ve výkonu celého týmu.

Ještě mi dobře pomáhá...

Při přebírání týmu identifikujte nepsané vůdce a oceňte jejich přínos. Setkejte se s nimi osobně a vyjádřete jim respekt za jejich roli. Potvrďte, že jejich názor má i pro Vás váhu a že ho budete vyhledávat a zohledňovat. I zde však stanovte jasné hranice a očekávání. Informujte je, že na oplátku očekáváte, že i oni budou respektovat Vaše rozhodnutí, i pokud bude jiné, než jejich přání.

Takovéto jednání na začátku spolupráce vytvoří základy pro kvalitní interakce. Ignorování klíčových lidí v týmu může zkomplikovat vaši spolupráci s týmem a oddálit jeho harmonizaci. Čím dříve získáte jejich důvěru a respekt, tím bude celý tým efektivnější.

Pro zvýšení motivace, proč toto udělat, si představte rozdíl, co vše může nastat, když takovýto rozhovor s klíčovými lidmi v týmu vynecháte. Jakákoliv pochybnost o jednání nového šéfa zvýší pravděpodobnost, že tým bude nadále upřednostňovat názory a postoje nepsaných vůdců v týmu. Pokud s nimi nebudete sladění, může Vám to hodně Vaší novou roli zkomplikovat, a oddálit tak okamžik, kdy začnete jako tým perfomovat společně.

Chci vědět víc
Tak co na to říkáte? hodilo by s vám růst s takovými tipy pravidelně?
Připojte se k mému příběhu a získejte každý týden...
HINT
lepší než tvůj šéf
Pravidelné páteční tipy, které šetří manažerům spoustu energie.
Vybírám každý týden jedno zajímavé téma, které manažeři právě řeší.
Výhody pro Vás

Inspirujete se ze skutečných situací, které jiní manažeři právě řeší.

Po 3 minutách čtení budete každý týden o něco lepším šéfem.

Poznáte postupy, jež šetří energii a zaručují
klidný spánek.

Ostatní tipy
Děkuji Vám. Dokončete prosím přihlášení ve Vaší emailové schránce.
Něco se při přihlášení nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.