JAK TAKÉ POZNÁTE TY NEJLEPŠÍ?

Lepší než Tvůj šéf
#27

„...co se řeší?“

Odpovědnost
Seberozvoj
Radost

Zase jsem se s tím nedávno setkal. A došlo mi jedno. Pokaždé, když jsem takto unikátní jednání zažil, následná spolupráce s daným člověkem fungovala perfektně. Rozhodl jsem se, že se s Vámi o mé pozorování podělím. Věřím, že Vám může být užitečné a ušetřit energii při rozhodování.

Jen 3 min. čtení a zase o něco lepší šéf.

Proč kontext?

Při každé interakci s lidmi se snažím zcela vědomě, a po mnoha letech cíleného tréninku už vlastně automaticky, byť stále s velkým respektem ke komplexitě tohoto tématu, co nejrychleji si popsat osobnostní profil toho, kdo proti mě sedí. Považuji to za klíčové pro rozhodování o spolupráci, resp. abych zvážil, pro jak komplexní téma jsou dotyční vhodní a kolik odpovědnosti jim svěřím, resp. jak moc se vzdám kontroly nad daným tématem. Proto také s oblibou říkám, že na prvním jednání je důležitější co nejvíce zjistit, než např. hned uzavřít obchod.

Principů a metod, které používám k „analýze“ druhých, je mnoho (transakční analýza, spirální dynamika, radikální otevřenost, neverbální komunikace v kontextu té verbální a několik dalších principů, které rezonují s mým hodnotovým systémem). Zjistil jsem, že jejich vzájemnou kombinací dobře zachytím možná rizika a dokáži s nimi dále pracovat. Avšak vždy, když jsem se setkal s jednáním, které Vám popíši blíže, nebylo nic z toho už potřeba. Následovala vždy špičková a vzájemně se obohacující spolupráce.

Jak na to?

Pracovně jsem ve svém životě interagoval zcela jistě s lidmi, jejichž počet lze vyjádřit v tisících. Těch, kteří se hned na začátku naší spolupráce chovali podle následujícího jednoduchého vzorce, bych ale napočítal na prstech dvou rukou. A ve sto procentech případů to vždy dopadlo perfektně, bavilo mě to a vždy jsem se navíc něco nového naučil.

A jaký je ten vzorec?

Když jsme jednali o tom, co je potřeba udělat, dotyční předvedli bez zaváhání následující „sekvenci“:

1/ Řekli sami od sebe bez váhání a bez vyzvání, že se o dané téma chtějí postarat kompletně ve vlastní odpovědnosti, např. jak z pohledu technického zpracování, tak z pohledu komunikace se všemi zúčastněnými.

2/ Ujistili mě, že s daným tématem ve vlastní režii mají zkušenost a doplnili konkrétní příklad, kde a kdy již podobné téma zpracovávali.

3/ Nabídli mi pravidelný interval, kdy mě budou informovat o tom, jak dané téma postupuje.

4/ A navíc ještě navrhli, že po první kontrolní schůzce společně doladíme, co bych ještě potřeboval pro své další kroky pravidelně dostávat za informace.

Tady toho už není moc co dodat. Co víc si jako šéf můžete přát? Je tam proaktivita, empatie, odpovědnost i pokora. Nikdy se mi nestalo, že ten, kdo takto jednal, by mě zklamal a nesplnil, k čemu se zavázal. Naopak, pokaždé spolupráce s takovým člověkem vždy dopala perfektně.

Sdílím s Vámi tuto zkušenost, protože vím, jak je často pro manažery náročné rozhodnout se delegovat důležitá témata a nechat je zcela na někom jiném a dovolit si se „jen“ spolehnout. Tím myslím opravdu dané téma pustit z hlavy až do příští plánované schůzky. Pokud se setkáte s výše popsaným jednáním, a opravdu takoví lidé „chodí po ulici“, z mé zkušenosti vyplývá, že tady se můžete spolehnout a víc neřešit. Dopadne to dobře.

Pokud tento tip čtete a nejste šéf, tak výše popsaný postup můžete samozřejmě vzít jako inspiraci, jak si získat důvěru, když o nějaké zajímavé téma do vlastní zodpovědnosti budete usilovat. A vůbec nemám špatný pocit, že bych tím tento systém vycházející z přirozenosti těch nejlepších nějak znehodnotil. Vždyť se podívejte znovu na ty čtyři body, ty nestačí jen vyslovit. Velice rychle vyjde najevo, pokud to byla jen taktika. Tím Vás ale nechci odradit od toho ji vyzkoušet. Pokud se Vám podaří vše úspěšně realizovat, získáte další cennou zkušenost a s největší pravděpodobností budete o pořádný kus blíže např. pozici ve firmě s větší odpovědností. Pokud o ní budete stát.
 
Závěrem Vám doporučím už jen jedno. Člověka, který výše popsaným způsobem jedná, dobře pozorujte. Je pravděpodobné, že Vás může inspirovat i některým svým dalším jednáním.

Co získáte?

Bez dlouhého váhání se můžete spolehnout. Ušetříte spoustu času, energie a přemítání, jestli vše běží a směřuje ke zdárnému cíli.

Je velmi pravděpodobné, že tato spolupráce Vás bude bavit. To, že se budete moci spolehnout a věnovat se jiným tématům, je jen jedna z výhod. Sledováním člověka, který takto přirozeně jedná, je pravděpodobné, že se i Vy něco nového naučíte.

Budete v blízkosti člověka, který má obrovský potenciál. Z mé zkušenosti také vyplývá, že toto je většinou jen začátek zajímavé kariéry. Kombinace uvažování obsažené ve výše popsaném jednání předurčuje dotyčné k převzetí větší odpovědnosti, kde se i oni posunou dále. A nemusíte se bát jim to umožnit v krátkodobém horizontu. Zvládnou i to.

Ještě mi dobře pomáhá...

V souvislosti s tímto tématem mě napadá zajímavý aspekt chování zcela z opačného spektra dovedností. Jde o situace, kdy někdo, koho požádáte o splnění úkolu, se drží striktně pouze základních instrukcí a nedosáhne žádoucího výsledku.

Je důležité mít na paměti, že výzva spočívá nejen v tom splnit úkol, ale také v zájmu porozumět jeho smyslu a kontextu. Jen takový přístup vede k efektivnímu řešení problémů.

Pokud v takových případech daná osoba neprojevuje žádnou iniciativu či snahu hledat alternativní řešení a neprojeví se jako schopná adaptovat své jednání, ani po konstruktivní zpětné vazbě a snaze o vyjasnění motivací k takto vyhranněnému jednání, doporučuji rychlé hledání náhrady na danou pozici. Z mých opakovaných zkušeností s lidmi, kteří trvají na svém striktním splnění instrukcí bez ohledu na celkový kontext a cíl, vyplývá, že je pro ně vhodnější prostředí, kde je dostačující plnění úkolů. Věřím v to, že se každý můžeme změnit. V těchto případech si ale troufám tvrdit, že energii potřebnou k takovéto radikální změně je vhodnější investovat jinam.

Máte podobnou zkušenost?

Chci vědět víc
Tak co na to říkáte? hodilo by s vám růst s takovými tipy pravidelně?
Připojte se k mému příběhu a získejte každý týden...
HINT
lepší než tvůj šéf
Pravidelné páteční tipy, které šetří manažerům spoustu energie.
Vybírám každý týden jedno zajímavé téma, které manažeři právě řeší.
Výhody pro Vás

Inspirujete se ze skutečných situací, které jiní manažeři právě řeší.

Po 3 minutách čtení budete každý týden o něco lepším šéfem.

Poznáte postupy, jež šetří energii a zaručují
klidný spánek.

Ostatní tipy
Děkuji Vám. Dokončete prosím přihlášení ve Vaší emailové schránce.
Něco se při přihlášení nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.