JAK MANAŽER ZVYŠUJE (SVOU) ODOLNOST?

Lepší než Tvůj šéf
#25

„...co se řeší?“

Seberozvoj
Efektivita
Psychologie

Nedávno jsem byl požádán o přednášku na téma, jaký vliv má kultura vedení na odolnost firmy. To mě motivovalo k hlubšímu přemýšlení nad situacemi, se kterými se setkávám a souvisí s tématem odolnosti. A co se mi vešlo do tří minut čtení z mé přípravy?

Jen 3 min. čtení a zase o něco lepší šéf.

Proč kontext?

Odolnost manažerů hraje podle mého rozhodující roli v rychlosti a udržitelnosti zvládání výzev, které podnikání přináší. Samozřejmě odolnost manažera je multidimenzionální koncept, který zahrnuje jak fyzický, tak mentální aspekt. Fyzickou odolnost manažerů považuji osobně za velmi důležitou, a bohužel ve firmách opomíjenou součást odolnosti kultury celého vedení. Pro dnešek ji sice vynechám, ale určitě se k ní ještě vrátím v některém z dalších příspěvků.

Dnes se zaměřím více na výběr z oblastí ze života šéfa jako jednotlivce, které můžou i Vám pomoci s rozvojem mentální odolnosti. Samozřejmě s respektem ke komplexitě tohoto tématu.

Z mého pohledu mentální odolnost zahrnuje schopnosti jak zvládat stres, tlak a speciálně u manažerů jak zvládat nejistotu, a to hlavně i v situacích, kdy čelí kritice a těžkým rozhodnutím. Odolný manažer má schopnost pracovat s emocemi svými i ostatních a umí přijímat rozhodnutí na základě vnitřního dialogu se svými pocity a tyto validovat na základě racionálního uvažování, a nikoli impulzivních reakcí.

Jak na to?

Na zvyšování odolnosti obecně fungují podle mého dvě věci. Tou první je cíleně se vystavovat určité míře stresu a pro udržitelný růst se mu vystavovat v pravidelných dávkách. Úroveň stresu musí zůstat v tzv. zóně učení. Tuto zónu si představuji tak, že i přes vnímaný nekomfort v ní mám dostatek energie na vyřešení nové neznámé situace a zároveň na adaptaci na ní.

Tím druhým a často nevědomě opomíjeným pomocníkem je energetický pohled. Tím myslím cíleně jednat a budovat řídící struktury, postupy nebo procesy tak, aby byly z pohledu vynaložené energie efektivní a úsporné. Vytváří se tak energetické rezervy, které dobře poslouží při zvládání nových stresových situací.

Speciální kapitolou by bylo navíc zamyšlení se nad fází regenerace po takovém výkonu a zamyšlení se nad výchozí situací pro každý další růst z pohledu spokojenosti sama se sebou. To by bylo ale opět nad rámec tohoto tipu.

Odolné manažery spojuje podle mého několik důležitých aspektů. Můžete je vzít jako takovou „checklistu“, jak jste na tom, a ve kterém tématu případně začít více trénovat.

1/ Odvaha: Odolného manažera lze rozpoznat od ostatních podle pevného přesvědčení, že pro dosažení cílů je třeba jednat i na úkor vlastní pozice nebo benefitů. Takový manažer neváhá prosazovat své názory, pokud je přesvědčen o tom, že jsou prospěšné. I když to může znamenat, že se dostane do konfliktu s nadřízenými, nebo riskuje svou kariéru, neváhá prezentovat své argumenty.

2/ Management rizik: Důležitým aspektem odolného manažera je také jeho schopnost správně rozpoznat situace, ve kterých je třeba podstoupit riziko. Pro minimalizaci negativního dopadu rozhodování v takových situacích doporučuji používat analýzu rizik alespoň v minimální podobě. Ušetří Vám mnoho nechtěných myšlenek, které Vás stojí zbytečnou energii.

3/ Rozhodnost: V podnikání se často setkáváme s rozhodováním mezi dvěma variantami, přičemž každá z nich nese srovnatelný přínos a nejistoty. Odolný manažer si je vědom, že nerozhodnout je horší než náklady spojené s nerozhodností, a dokáže učinit rozhodnutí bez ohledu na možnou kritiku.

4/ Podpora týmu: Manažer, který podporuje ostatní, vytváří budoucí úsporu vlastní energie pro náročnější období. Díky tomu jeho tým zvládá více bez něj a on může ušetřenou energii v budoucnu věnovat tomu, kde je nejužitečnější. Kde tedy ještě můžete zapojit více někoho z Vašeho týmu, a umožnit mu tak další růst a sobě ušetřit energii?

5/ Sebekritika a učení z chyb: Odolný manažer se nebojí veřejně přiznat vlastní chyby,  poučit se z nich a stále se snaží zdokonalovat. Tímto navíc inspiruje i ostatní k následování. Co se Vám v minulém týdnu nepodařilo a mohlo by se hodit pro ostatní jako příležitost k učení?

6/ Etické jednání: Manažer, pro kterého je důležitá odolnost organizace, jedná v souladu s etickými zásadami a hodnotami, které jsou klíčové pro budování důvěry. Porušení etiky může často vést k urychlení zisku, avšak z dlouhodobého hlediska je právě etické jednání základem odolné organizace a jejího udržitelného růstu. Máte ve Vaší firmě např. etický kodex nebo etická témata zakódovaná do základních firemních hodnot?

Uvědomil jsem si, že speciální situací a zkouškou odolnosti manažera je, když se ocitne v situaci, kdy stojí před diskuzí s vysoce postaveným, úspěšným a navíc ještě charismatickým šéfem. Jak dobře zvládnout i takovou situaci, tak na to se podíváme hned v příštím tipu.

Co získáte?

Pokud budete cíleně trénovat svou odolnost tím, že se při prosazování svých názorů nebudete vyhýbat situacím, které pro Vás znamenají výstup z komfortní zóny, nejen že každou další zvládnutou situací zvyšujete svou odolnost, ale svým jednáním inspirujete ostatní k následování, a tím získání výhody oproti týmům, kde je charakteristickým rysem spíše taktizování nebo opatrnost.
 
Implementace energeticky úsporných řešení Vám umožní zvládání větších růstových přískoků, protože odpočatý člověk zvládá adaptaci na nové situace lépe, než unavený.

Ještě mi dobře pomáhá...

Pokud Vám jako šéfovi někdo předloží návrhy, jejichž přínosy, dopady, náklady i rizika jsou srovnatelné, zkuste ho překvapit tím, že necháte rozhodnutí na něm podle toho, které řešení mu udělá při práci větší radost. Troufnete si?

Vyzkoušejte to a sledujte, jaké má takovýto přístup benefity. Uvidíte to často okamžitě v obličeji dotyčného. Je to zdánlivá drobnost a přesto, že má obrovský dopad na motivaci, málokterý šéf si na ni troufne. Hluboce zakořeněný předsudek, že šéf je od toho aby rozhodoval (a většinou to tak opravdu je), tomuhle řešení, které má velký přínos pro pracovní kulturu a motivaci lidí, většinou zabrání.

Chci vědět víc
Tak co na to říkáte? hodilo by s vám růst s takovými tipy pravidelně?
Připojte se k mému příběhu a získejte každý týden...
HINT
lepší než tvůj šéf
Pravidelné páteční tipy, které šetří manažerům spoustu energie.
Vybírám každý týden jedno zajímavé téma, které manažeři právě řeší.
Výhody pro Vás

Inspirujete se ze skutečných situací, které jiní manažeři právě řeší.

Po 3 minutách čtení budete každý týden o něco lepším šéfem.

Poznáte postupy, jež šetří energii a zaručují
klidný spánek.

Ostatní tipy
Děkuji Vám. Dokončete prosím přihlášení ve Vaší emailové schránce.
Něco se při přihlášení nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.